Huidige situatie

Vergroening – een must

Planologen, architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, bedrijven, particulieren of gemeenten. Bij iedereen die zich bewust bezig houdt met de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte staat “groen” hoog op de agenda. We zijn ons steeds en sterker bewust van het belang van groene bomen en planten als onderdeel van onze leef- & werkomgeving. Om meerdere redenen. Groen als middel in de strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering, Groen als energievriendelijke manier om de temperatuur en de vochtigheid binnen een gebouw te reguleren, Groen als basis voor de biodiversiteit of Groen als middel om de leefomgeving te verfraaien. De impact van Groen is divers, en staat niet ter discussie.


Vergroenen – een mogelijkheid

In een stedelijke omgeving staat men daarmee voor een uitdaging. De noodzaak om te vergroenen is groot, de ruimte beperkt. Toch is het ook hier mogelijk om Groen toe te voegen. Door letterlijk een ander perspectief te nemen, kunnen de beschikbare meters optimaal worden benut om  tuinen aan te leggen. We hebben het dan over verticale tuinen, oftewel gevelbegroeiing.

Green Guide biedt een duurzame, innovatieve en kostenefficiënte oplossing om een pand van beplanting te voorzien. Met alle voordelen, maar ook zonder nadelen; de Green Guide constructie voorkomt dat de beplanting de gevel beschadigd.